โรคระบาดกับสภาพสังคมวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาสมัยอยุธยาตอนต้น

โรคระบาดกับสภาพสังคมวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาสมัยอยุธยาตอนต้น

บทความวิชาการ สาขาประวัติศาสตร์ โรคระบาดกับสภาพสังคมวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำเจ้าพ…

อ่านต่อ...

ลักษณะเด่นของพระอินทร์ในไตรภูมิสมัยอยุธยา ฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส

ลักษณะเด่นของพระอินทร์ในไตรภูมิสมัยอยุธยา ฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส

บทความวิชาการ สาขาวรรณคดีไทย ลักษณะเด่นของพระอินทร์ในไตรภูมิสมัยอยุธยา ฉบับ…

อ่านต่อ...

วิเคราะห์รูปแบบบานประตูไม้จำหลัก รูปทวารบาลศิลปกรรมอยุธยา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

วิเคราะห์รูปแบบบานประตูไม้จำหลัก รูปทวารบาลศิลปกรรมอยุธยา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

บทความวิชาการ สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ วิเคราะห์รูปแบบบานประตูไม้จำหลัก รูปทว…

อ่านต่อ...

แนวทางการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม กรณีนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร

แนวทางการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม กรณีนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร

บทความวิชาการ แนวทางการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม กรณีนครปร…

อ่านต่อ...

กิจกรรมแนะนำวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๒

กิจกรรมแนะนำวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมแนะนำวารสารวิชาการอย…

อ่านต่อ...

เรื่องเล่าจากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครู: หนึ่งในความทรงจำ ๑๑๑ ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เรื่องเล่าจากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครู:  หนึ่งในความทรงจำ ๑๑๑  ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

พัฑร์ แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา ระยะเวลา ๑๑๑ ปี ของมหาวิทย…

อ่านต่อ...

‘อยุธยา’ประกาศคำขวัญใหม่ เพิ่ม”เลอคุณค่ามรดกโลก”

‘อยุธยา’ประกาศคำขวัญใหม่ เพิ่ม”เลอคุณค่ามรดกโลก”

เมืองกรุงเก่าประกาศคำขวัญประจำจังหวัดใหม่ เป็น”ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่…

อ่านต่อ...
1 2 3