กิจกรรมแนะนำวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๒

กิจกรรมแนะนำวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๒

สถาบันอยุธยาศึกษา ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมแนะนำวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ครั…

อ่านต่อ...

เรื่องเล่าจากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครู: หนึ่งในความทรงจำ ๑๑๑ ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เรื่องเล่าจากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครู:  หนึ่งในความทรงจำ ๑๑๑  ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

พัฑร์ แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา ระยะเวลา ๑๑๑ ปี ของมหาวิทย…

อ่านต่อ...

‘อยุธยา’ประกาศคำขวัญใหม่ เพิ่ม”เลอคุณค่ามรดกโลก”

‘อยุธยา’ประกาศคำขวัญใหม่ เพิ่ม”เลอคุณค่ามรดกโลก”

เมืองกรุงเก่าประกาศคำขวัญประจำจังหวัดใหม่ เป็น”ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่…

อ่านต่อ...

การศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ พฤติกรรมความขัดแย้งด้านวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรภายในธุรกิจโรงแรม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ พฤติกรรมความขัดแย้งด้านวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรภายในธุรกิจโรงแรม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บทความวิจัย สาขาการจัดการ The Study of Satisfaction on Conflict Behavior Le…

อ่านต่อ...

แนวทางการพัฒนาตลาดลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แนวทางการพัฒนาตลาดลาดชะโด  อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บทความวิจัย สาขาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาตลาดลาดชะโด อำเภอผัก…

อ่านต่อ...

กระบวนการรื้อฟื้นประเพณีแห่พระพุทธเกษรทางน้ำ วัดกระโดงทอง และผลต่อบริบทการอยู่อาศัยของชุมชนริมน้ำ

กระบวนการรื้อฟื้นประเพณีแห่พระพุทธเกษรทางน้ำ วัดกระโดงทอง และผลต่อบริบทการอยู่อาศัยของชุมชนริมน้ำ

บทความวิชาการ สาขาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม กระบวนการรื้อฟื้นประเพณีแห่พระพุ…

อ่านต่อ...

กิจกรรมแนะนำวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๑

กิจกรรมแนะนำวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๑

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมแนะนำวารสารวิชาก…

อ่านต่อ...

การสำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนเกาะลอย ตำบลหัวรอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การสำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนเกาะลอย ตำบลหัวรอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บทความวิชาการ สาขาพัฒนาชุมชน การสำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนเกาะลอย ตำบ…

อ่านต่อ...
1 2 3