ความสัมพันธ์ทางการเมือง ระหว่างกรุงศรีอยุธยากับล้านนา ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ความสัมพันธ์ทางการเมือง ระหว่างกรุงศรีอยุธยากับล้านนา ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

สหภัส อินทรีย์ / Sahapat Insee บทความวิชาการ สาขาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ท…

อ่านต่อ...

ปรางค์วัดเชิงท่า พระนครศรีอยุธยา กับแนวทางการกำหนดอายุใหม่

ปรางค์วัดเชิงท่า พระนครศรีอยุธยา กับแนวทางการกำหนดอายุใหม่

เชน เพชรรัตน์ / Chen Pecharat ปรางค์วัดเชิงท่า พระนครศรีอยุธยา กับแนวทางการ…

อ่านต่อ...

สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ กับอัตลักษณ์ความเป็นชาติ ในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพระนครศรีอยุธยา

สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ  กับอัตลักษณ์ความเป็นชาติ  ในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพระนครศรีอยุธยา

กำพล จำปาพันธ์ / Kampol Champapan สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ กับอัตลักษณ์ความเป็น…

อ่านต่อ...

จิตรกรรมฝาผนัง วัดชุมพลนิกายาราม: พุทธศิลป์ตามพระราชศรัทธา ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ

จิตรกรรมฝาผนัง วัดชุมพลนิกายาราม: พุทธศิลป์ตามพระราชศรัทธา ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ

สุรินทร์ ศรีสังข์งาม: เขียน การสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมเป็นภาพสะท้อนที่ดีเยี่ย…

อ่านต่อ...

วิถีวัฒนธรรม ผู้คนและสายน้ำ ตำบลมหาราช

วิถีวัฒนธรรม ผู้คนและสายน้ำ ตำบลมหาราช

นันท์นภัส  ด่านชัยสิทธิ์:เขียน  “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น” ที่ผ่านมามีนักวิชาก…

อ่านต่อ...

ภูมิวัฒนธรรม หัวใจของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ภูมิวัฒนธรรม  หัวใจของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

อาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม: บรรยาย / อภิญญา นนท์นาท : สรุปความ เมื่อวันที่ ๘ …

อ่านต่อ...
1 2 3