กิจกรรมแนะนำวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๒

กิจกรรมแนะนำวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมแนะนำวารสารวิชาการอย…

อ่านต่อ...

กิจกรรมแนะนำวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๑

กิจกรรมแนะนำวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๑

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมแนะนำวารสารวิชาก…

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญาทำน้ำตาลสด บ้านดงตาล ตำบลสำเภาล่ม

ภูมิปัญญาทำน้ำตาลสด บ้านดงตาล ตำบลสำเภาล่ม

พัฑร์ แตงพันธ์ / PATT TAENGPUN เรื่องเล่าจากบ้านดงตาล พัฑร์ แตงพันธ์ และคณะ…

อ่านต่อ...