‘อยุธยา’ประกาศคำขวัญใหม่ เพิ่ม”เลอคุณค่ามรดกโลก”

‘อยุธยา’ประกาศคำขวัญใหม่ เพิ่ม”เลอคุณค่ามรดกโลก”

เมืองกรุงเก่าประกาศคำขวัญประจำจังหวัดใหม่ เป็น”ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่…

อ่านต่อ...

จดหมายเหตุพระนครศรีอยุธยา มกราคม – พฤษภาคม ๒๕๕๘

จดหมายเหตุพระนครศรีอยุธยา มกราคม – พฤษภาคม ๒๕๕๘

พัฑร์  แตงพันธ์ / Patt Taengpun จดหมายเหตุพระนครศรีอยุธยา มกราคม – พฤ…

อ่านต่อ...