ทวิพุทธปัญหาแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศในประชุมพระราชปุจฉา

ทวิพุทธปัญหาแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศในประชุมพระราชปุจฉา

ทวิพุทธปัญหาแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศในประชุมพระราชปุจฉา Two Questions…

อ่านต่อ...

ทวีป ดวงนิมิตร : ปราชญ์ชาวบ้านด้านงานแกะสลักไม้ลายไทย กับการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทวีป ดวงนิมิตร : ปราชญ์ชาวบ้านด้านงานแกะสลักไม้ลายไทย กับการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทวีป ดวงนิมิตร : ปราชญ์ชาวบ้านด้านงานแกะสลักไม้ลายไทยกับการถ่ายทอดภูมิปัญญา…

อ่านต่อ...

การกอบเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อชุนชนเจ้าแม่ไทรทองและชุมชนซอยต้นไทร ตำบลไผ่ลิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การกอบเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อชุนชนเจ้าแม่ไทรทองและชุมชนซอยต้นไทร ตำบลไผ่ลิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การกอบเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อชุนชนเจ้าแม่ไทรทองและชุม…

อ่านต่อ...

พระพุทธรูปเจ้าฟ้าเอกทัศน์ เจ้าฟ้าอุทุมพร พระพุทธรูปทรงเครื่องภาคใต้ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอยุธยา

พระพุทธรูปเจ้าฟ้าเอกทัศน์ เจ้าฟ้าอุทุมพร พระพุทธรูปทรงเครื่องภาคใต้ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอยุธยา

พระพุทธรูปเจ้าฟ้าเอกทัศน์ เจ้าฟ้าอุทุมพรพระพุทธรูปทรงเครื่องภาคใต้ที่ได้รับ…

อ่านต่อ...

ลักษณะเด่นของพระอินทร์ในไตรภูมิสมัยอยุธยา ฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส

ลักษณะเด่นของพระอินทร์ในไตรภูมิสมัยอยุธยา ฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส

บทความวิชาการ สาขาวรรณคดีไทย ลักษณะเด่นของพระอินทร์ในไตรภูมิสมัยอยุธยา ฉบับ…

อ่านต่อ...

วิเคราะห์รูปแบบบานประตูไม้จำหลัก รูปทวารบาลศิลปกรรมอยุธยา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

วิเคราะห์รูปแบบบานประตูไม้จำหลัก รูปทวารบาลศิลปกรรมอยุธยา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

บทความวิชาการ สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ วิเคราะห์รูปแบบบานประตูไม้จำหลัก รูปทว…

อ่านต่อ...

แนวทางการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม กรณีนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร

แนวทางการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม กรณีนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร

บทความวิชาการ แนวทางการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม กรณีนครปร…

อ่านต่อ...

กระบวนการรื้อฟื้นประเพณีแห่พระพุทธเกษรทางน้ำ วัดกระโดงทอง และผลต่อบริบทการอยู่อาศัยของชุมชนริมน้ำ

กระบวนการรื้อฟื้นประเพณีแห่พระพุทธเกษรทางน้ำ วัดกระโดงทอง และผลต่อบริบทการอยู่อาศัยของชุมชนริมน้ำ

บทความวิชาการ สาขาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม กระบวนการรื้อฟื้นประเพณีแห่พระพุ…

อ่านต่อ...
1 2