เรื่องเล่าจากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครู: หนึ่งในความทรงจำ ๑๑๑ ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เรื่องเล่าจากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครู:  หนึ่งในความทรงจำ ๑๑๑  ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

พัฑร์ แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา ระยะเวลา ๑๑๑ ปี ของมหาวิทย…

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญาทำน้ำตาลสด บ้านดงตาล ตำบลสำเภาล่ม

ภูมิปัญญาทำน้ำตาลสด บ้านดงตาล ตำบลสำเภาล่ม

พัฑร์ แตงพันธ์ / PATT TAENGPUN เรื่องเล่าจากบ้านดงตาล พัฑร์ แตงพันธ์ และคณะ…

อ่านต่อ...

พิพิธภัณฑ์บริบาลกับการจัดการมรดกวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

พิพิธภัณฑ์บริบาลกับการจัดการมรดกวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

บทความพิเศษ พิพิธภัณฑ์บริบาลกับการจัดการมรดกวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งย…

อ่านต่อ...

ศิลปะลายรดน้ำ และขั้นตอนการสร้างสรรค์ลายรดน้ำ

ศิลปะลายรดน้ำ และขั้นตอนการสร้างสรรค์ลายรดน้ำ

งานศิลปะลายรดน้ำเป็นหนึ่งในงานช่างสิบหมู่ประเภทช่างรัก และเป็นงานศิลปะไทยที…

อ่านต่อ...

จิตรกรรมฝาผนัง วัดชุมพลนิกายาราม: พุทธศิลป์ตามพระราชศรัทธา ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ

จิตรกรรมฝาผนัง วัดชุมพลนิกายาราม: พุทธศิลป์ตามพระราชศรัทธา ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ

สุรินทร์ ศรีสังข์งาม: เขียน การสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมเป็นภาพสะท้อนที่ดีเยี่ย…

อ่านต่อ...

วิถีวัฒนธรรม ผู้คนและสายน้ำ ตำบลมหาราช

วิถีวัฒนธรรม ผู้คนและสายน้ำ ตำบลมหาราช

นันท์นภัส  ด่านชัยสิทธิ์:เขียน  “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น” ที่ผ่านมามีนักวิชาก…

อ่านต่อ...

ภูมิวัฒนธรรม หัวใจของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ภูมิวัฒนธรรม  หัวใจของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

อาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม: บรรยาย / อภิญญา นนท์นาท : สรุปความ เมื่อวันที่ ๘ …

อ่านต่อ...