ความขัดแย้งเรื่อง เค้าโครงการเศรษฐกิจของปรีดี พนมยงค์ และผลกระทบทางการเมืองหลังการปฏิวัติ ๒๔๗๕

ความขัดแย้งเรื่อง เค้าโครงการเศรษฐกิจของปรีดี พนมยงค์ และผลกระทบทางการเมืองหลังการปฏิวัติ  ๒๔๗๕

ธานี สุขเกษม / Thanee Sukkasem ความขัดแย้งเรื่องเค้าโครงการเศรษฐกิจของปรีดี…

อ่านต่อ...

สมเด็จพระมหาธรรมราชากับการเสริมศักยภาพตัวเมืองอยุธยาด้านทิศตะวันออก

สมเด็จพระมหาธรรมราชากับการเสริมศักยภาพตัวเมืองอยุธยาด้านทิศตะวันออก

วันลีย์ กระจ่างวี / Wanlee Krachangwee สมเด็จพระมหาธรรมราชา กับการเสริมศักย…

อ่านต่อ...

พระเพชรรัตน์ เจ้าเมืองเพชรบูรณ์ ผู้คิดจะปล้นทัพหลวงสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช

พระเพชรรัตน์ เจ้าเมืองเพชรบูรณ์ ผู้คิดจะปล้นทัพหลวงสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช

ธีระวัฒน์ แสนคำ / Teerawatt Sankom พระเพชรรัตน์ เจ้าเมืองเพชรบูรณ์ ผู้คิดจะ…

อ่านต่อ...

วิถีวัฒนธรรม ผู้คนและสายน้ำ ตำบลมหาราช

วิถีวัฒนธรรม ผู้คนและสายน้ำ ตำบลมหาราช

นันท์นภัส  ด่านชัยสิทธิ์:เขียน  “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น” ที่ผ่านมามีนักวิชาก…

อ่านต่อ...

ภูมิวัฒนธรรม หัวใจของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ภูมิวัฒนธรรม  หัวใจของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

อาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม: บรรยาย / อภิญญา นนท์นาท : สรุปความ เมื่อวันที่ ๘ …

อ่านต่อ...