จิตรกรรมฝาผนัง วัดชุมพลนิกายาราม: พุทธศิลป์ตามพระราชศรัทธา ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ

จิตรกรรมฝาผนัง วัดชุมพลนิกายาราม: พุทธศิลป์ตามพระราชศรัทธา ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ

สุรินทร์ ศรีสังข์งาม: เขียน การสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมเป็นภาพสะท้อนที่ดีเยี่ย…

อ่านต่อ...