ขอเชิญส่งบทความวิชาการ

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ

Related Post

  • No related post.

ประกาศรับสมัครบทความวิชาการที่จะตีพิมพ์ใน “วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา” ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๙


รับบทความวิชาการ บทความวิจัย ฯลฯ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้นิพนธ์ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการส่งบทความตีพิมพ์ – ทุกบทความจะได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง และผู้ได้รับเลือกตีพิมพ์จะได้รับวารสาร จำนวน ๓ เล่ม และเกียรติบัตรจากบรรณาธิการบริหาร

ปิดรับสมัครบทความวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ดาว์นโหลดรายละเอียดได้ที่ http://goo.gl/nQ7FFg
สอบถามเพิ่มเติมโทร ๐๘๔ ๐๒๓๕ ๐๕๓ / ๐๓๕ ๒๔๑ ๔๐๗ (คุณพัฑร์ แตงพันธ์ เลขานุการกองบรรณาธิการ)

Leave a Comment

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>