ขอเชิญส่งบทความวิชาการ

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ

Related Post

  • No related post.

สถาบันอยุธยาศึกษา รับพิจารณาบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ใน “วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา”

บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
*** วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ผ่านการรับรองคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ ๒) จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

หรือ

สอบถามเพิ่มเติมโทร ๐๘๔ ๐๒๓๕ ๐๕๓ / ๐๓๕ ๒๔๑ ๔๐๗
(คุณพัฑร์ แตงพันธ์ เลขานุการกองบรรณาธิการ)

Leave a Comment

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>