‘อยุธยา’ประกาศคำขวัญใหม่ เพิ่ม”เลอคุณค่ามรดกโลก”

เมืองกรุงเก่าประกาศคำขวัญประจำจังหวัดใหม่ เป็น”ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก”

เดลินิวส์
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2560
ที่มา: https://www.dailynews.co.th/regional/569349

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศคำขวัญประจำจังหวัดใหม่ โดยระบุว่า ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เสนอความคิดเห็นขอเพิ่มเติมคำขวัญของจ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ครอบคลุมจุดเด่นของจังหวัด ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ให้เป็นเมืองมรดกโลกทางด้านศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.2534 โดยคณะกรรมการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมประจำเดือนก.พ.60 มอบหมายให้อำเภอจัดการรับฟังความเห็นจากภาคส่วนต่างๆในแต่ละอำเภอ และต่อมาเมื่อวันที่ 30 มี.ค.60 ได้มีการนำเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวในที่ประชุมกรมการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าภาคส่วนต่างๆในทุกอำเภอเห็นชอบด้วยดังนั้น จ.พระนครศรีอยุธยาจึงขอประกาศใช้คำขวัญประจำจังหวัดใหม่ ว่า “ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก”ลงวันที่  20 เม.ย.60

14926995341492699739l

Leave a Comment

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>