กิจกรรมแนะนำวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมแนะนำวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรวิทย์ สินธุระหัส คุณธีรพงษ์ คำอุ่น และพันตำรวจโทหญิงมยุรา สุรัติสุพพัต เป็นวิทยากรบรรยายบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ฉบับประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา แก่นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การเขียนบทความวิชาการจากผู้นิพนธ์ อันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า และประยุกต์ใช้ข้อมูลทางวัฒนธรรมอยุธยาเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

20525498_1832891816724949_4169200716816502524_n 20525372_1832891700058294_1623877637289033483_n 20525799_1832891603391637_532664358860419228_n 20479721_1832891520058312_8686123624563318959_n 20479767_1832891450058319_8080822327594559438_n 20480003_1832891393391658_4927628105166236677_n 20476598_1832891316724999_2576156937541994839_n 20604389_1832891256725005_1461663762650588134_n 20476161_1832891196725011_8169259129802589268_n 20476457_1832891166725014_687777020877793981_n 20622333_1832891120058352_7161073720757328627_n 20476594_1832891080058356_596505384067951313_n 20526297_1832891003391697_268711801840948981_n 20621863_1832890956725035_7652904882610093543_n 20621180_1832890923391705_6897826316819038450_n 20525293_1832890346725096_8059784259181981752_n 20476312_1832890303391767_8933304697816029856_n 20526101_1832890216725109_3738058089748175525_n 20525469_1832890093391788_5296938058351992194_n 20479983_1832890053391792_5134075351373737104_n

กิจกรรมภายในงานได้แก่
เสวนาแนะนำบทความวิชาการ เรื่อง “วิเคราะห์รูปแบบพระพุทธรูป เจ้าฟ้าเอกทัศน์ เจ้าฟ้าอุทุมพร ศิลปกรรมอยุธยา วัดท่าสำเภาเหนือ  พัทลุง”
โดย อาจารย์วรวิทย์ สินธุระหัส     ครูชำนาญการ โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ ปี)

แนะนำบทความวิชาการ
เรื่อง “การสถาปนาอำนาจการปกครองของกษัตริย์อาณาจักรอยุธยา ผ่านพระราชพิธี
ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา”
โดย     คุณธีรพงษ์ คำอุ่น ข้าราชการรัฐสภา

แนะนำบทความวิชาการ
เรื่อง “หัตถกรรมการแกะสลักไม้แห่งบ้านใหม่ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กับการสืบทอดภูมิปัญญาสู่เยาวชนรุ่นใหม่”
โดย  คุณธรรม์มยุรา สุรัติสุพพัต ข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

และแนะนำบทความสารคดี-ปกิณกะประจำฉบับ โดยนักวิชาการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา

Leave a Comment

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>