วารสารออนไลน์

 

๒๕๖๓

ปกย่อOK

วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา
ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๓

บทความ และผู้เขียน

ดาวโหลด PDF

๒๕๖๒

s1-2562

วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา
ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๒

บทความ และผู้เขียน

ดาวโหลด PDF

 ย่อเว็บปกหน้า V2

วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา
ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒ 

บทความ และผู้เขียน

ดาวโหลด PDF

๒๕๖๑

s1-2561

วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑

บทความ และผู้เขียน

ดาวโหลด PDF 

s2-2561

วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑ 

บทความ และผู้เขียน

ดาวโหลด PDF

๒๕๖๐

 .
s1 2560 V1

วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๐ 

บทความ และผู้เขียน

อ่านออนไลน์

ดาวโหลด PDF jas 9 1 2560

 s 2 2560

วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐ 

บทความ และผู้เขียน

อ่านออนไลน์

ดาวโหลด PDF jas9_2_2560

 

๒๕๕๙

     
 s1 2559

ารสารวิชาการอยุธยาศึกษา
ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙

บทความ และผู้เขียน

อ่านออนไลน์

ดาวโหลด PDF jas 8 1 2559

 s2 2559  

วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา
ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙

บทความ และผู้เขียน

อ่านออนไลน์

ดาวโหลด PDF jas 8 2 2559

 

 

๒๕๕๘

     
 s1 2558

วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา
ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘

อ่านออนไลน์

ดาวโหลด PDF jas 7 1 2558

 ปก V4

วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘

อ่านออนไลน์

ดาวโหลด PDF jas 7 2 2558

 

๒๕๕๖-๒๕๕๗

     
 s2557

วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา
ปีที่ ๖ ฉบับประจำปี ๒๕๕๗

อ่านออนไลน์

ดาวโหลด PDF jas 6 2557

 s2556

วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา
ปีที่ ๕ ฉบับประจำปี ๒๕๕๖

อ่านออนไลน์

ดาวโหลด PDF jas 5 2556

 

๒๕๕๔-๒๕๕๕

     
 s2555

วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา
ปีที่ ๔ ฉบับประจำปี ๒๕๕๕

อ่านออนไลน์

ดาวโหลด PDF jas 4 2555

 s2554  

วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา
ปีที่ ๓ ฉบับประจำปี ๒๕๕๔

อ่านออนไลน์

ดาวโหลด PDF jas 3 2554

 

๒๕๕๒-๒๕๕๓

     
 s2553

วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา
ปีที่ ๒ ฉบับประจำปี ๒๕๕๓

อ่านออนไลน์

ดาวโหลด PDF jas 2 2553

 s2552

วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา
ปีที่ ๑ ฉบับประจำปี ๒๕๕๒

อ่านออนไลน์

ดาวโหลด PDF jas 1 2552

 

COMMENTS

  • Chaiyassu Panyawat

    ต้องการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยาในอดีต จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

Comments are closed.