ลักษณะเด่นของพระอินทร์ในไตรภูมิสมัยอยุธยา ฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส

ลักษณะเด่นของพระอินทร์ในไตรภูมิสมัยอยุธยา ฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส

บทความวิชาการ สาขาวรรณคดีไทย ลักษณะเด่นของพระอินทร์ในไตรภูมิสมัยอยุธยา ฉบับ…

อ่านต่อ...